DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Autor: fokus@fokus-cb.cz

S ohledem na bezpečnostní opatření Ministerstva zdravotnictví a pokyny KÚ Jihočeského kraje, které souvisí s šířením nové virové infekce tzv. koronavirus (COVID-19) vyhlásil dne 10. 3. 2020 ředitel organizace Mgr. Tomáš Trajer zákaz návštěv v pobytové službě chráněného bydlení K-PAX.

Ostatní služby jsou poskytovány v plném rozsahu a žádná omezení se jich netýkají.

Žádáme naše klienty o ohleduplnost vůči sobě i ostatním. Dodržujte prosím pečlivě zvýšenou hygienu rukou. V případě, že se necítíte dobře a pozorujete u sebe známky nachlazení, zůstaňte raději doma, odpočívejte a vyhněte se kontaktu s větší skupinou lidí.

Toto mimořádné opatření trvá až do odvolání.