Duševní zdraví? Gymnazisté už vědí, jak o něj pečovat

Autor: Věrka

Podzimní semináře o duševním zdraví pro devadesát studentů Gymnázia J. V. Jirsíka lektorovaly Michaela Kubatová a Renáta Křížová, sociální pracovnice z FOKUSu Č. Budějovice. 

„Osobně jsem byla velice překvapena znalostmi, zájmem, zvídavostí a komunikací žáků. Velký podíl na tom určitě mají Václav Kuneš, školní metodik prevence a Markéta Láchová, školní psycholožka, kteří se péči o duševní zdraví na škole intenzivně věnují,“ rekapituluje Michaela Kubatová.

Při seminářích společně všichni diskutovali o tom, co je duševní zdraví, jak o něj pečovat, kde si říct o pomoc nebo jak předcházet duševnímu onemocnění. Při setkáních se M. Kubatová s R. Křížovou zajímaly o zkušenosti žáků, jejich názory a vědomosti.