Chráněné bydlení

Bydlení K-PAX

POSLÁNÍ

Posláním služby je podporovat lidi s duševním onemocněním, kteří chtějí nabývat anebo upevňovat dovednosti potřebné pro získání a udržení si dlouhodobého bydlení v běžné společnosti. Tato podpora probíhá prostřednictvím intenzivní, individuální, časově ohraničené spolupráce v bezpečném prostředí. 

CÍLE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

 • podporovat u klientů zvyšování a udržení dovedností potřebných k samostatnému bydlení (např. obvyklé stravovací návyky, zvládnutí péče o domácnost, finanční hospodaření – pravidelné splácení dluhů, rozpočet na měsíc) – měříme na základě kompetenčních dotazníků – 1x za 2-3 měsíce 
 • u 25 % klientů dojde k zvýšení dovedností ve dvou oblastech minimálně o jeden stupeň 
 • připravit klienty služby na samostatné fungování v běžném životě (práce, vztahy, sociální kontakty, volný čas, vyřizování běžných věcí na úřadě) a měřit změny v těchto dovednostech pomocí kompetenčního dotazníku a změny v subjektivně vnímané kvalitě života skrze nástroj AQoL.  
 • podporovat klienty při hledání následného samostatného bydlení – minimálně 2 klienti mají podanou žádost o byt v místě svého bydliště, minimálně 3 klienti po odchodu ze služby jdou do samostatného bydlení 

Ideální výstup služby: klient má samostatné bydlení nebo se stává plnohodnotným členem domácnosti. 

Samostatným bydlením je myšleno takové bydlení, v němž je klient tím, kdo rozhoduje nebo spolurozhoduje o tom, jak je domácnost vedena a nese za ní odpovědnost.   

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena osobám, které potřebují pomoc a podporu v oblasti bydlení zejména proto, že v důsledku své nemoci nemají dostatečné kompetence. Služba má vést k získávání dovedností, které jsou k samostatnému bydlení potřebné. 

Je určena primárně pro osoby s duševním onemocněním (zejména schizofrenie, afektivní poruchy), které jsou starší 18 let a trvale žijí nebo pracují na území Jihočeského kraje. Jestliže není naplněna kapacita služby a není evidován žádný zájemce o službu z Jihočeského kraje, může tuto službu využít i zájemce z jiné části ČR.  

Tato služba není určena lidem, kteří chtějí pouze bydlet.  

OKOLNOSTI NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY / ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE

 • zájemce je mladší 18 let
 • zájemce je osobou s mentálním postižením
 • zájemce je osobou pouze závislou na návykových látkách
 • zájemce očekává trvalou intenzivní celodenní péči
 • zájemce potřebuje bezbariérový přístup
 • zájemce nesouhlasí s dodržováním pravidel BYDLENÍ K-PAX
 • BYDLENÍ K-PAX nemá volnou kapacitu

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

DOSTUPNOST SLUŽBY BĚHEM DNE

Nepřetržitě.

Osobní přítomnost pracovníků přímé péče v po-pá od 7,30 do 17,30 hodin, v so, ne, sv od 8,30 do 17 hodin.

Mimo tuto dobu je pracovník dostupný na telefonu, v případě potřeby vyjíždí do zařízení.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytovaná v Českých Budějovicích na adrese Branišovská. Objekt je cca 100 m od zastávek MHD (zastávka U Parku a Vysokoškolské koleje – osm linek autobusu). V prvním nadzemním podlaží domu je dvoulůžkový pokoj s kuchyní a sociálním zařízením. Ve druhém nadzemním podlaží jsou čtyři samostatné pokoje, kuchyň, sociální zařízení a obývák pro obyvatele BYDLENÍ K-PAX. Ve třetím nadzemním podlaží jsou čtyři samostatné pokoje, kuchyň, sociální zařízení. Zázemí sociálních pracovníků je v samostatných prostorech chráněného bydlení. Celková výměra podlahové plochy je cca 220 m2 s tím, že součástí objektu je také menší dvorek cca 70 m2. Budova není bezbariérová.
Od 1. 3. 2018 je služba poskytovaná také na adrese Žerotínova. V prvním nadzemním podlaží je kancelář (zázemí pracovníků), sociální zařízení a dva samostatné pokoje. V druhém nadzemním podlaží jsou tři samostatné pokoje. V suterénu se nachází kuchyň, prádelna, sušárna, skladová místnost a sociální zařízení. Celková výměra podlahové plochy je cca 150 m2. Objekt je umístěný na pozemku/zahradě. Budova není bezbariérová.

Služba je poskytovaná na základě smlouvy uzavřené v písemné formě.

Aktuální ceník BYDLENÍ K-PAX naleznete ZDE.

Žádost o BYDLENÍ K-PAX naleznete ZDE.

Tato služba je financována z účelové a programové dotace Jihočeského kraje, z dotace Statutárního města České Budějovice, MPSV.