Peer konzultanti

Kdo je to peer konzultant

Peer je anglické slovo, které nelze jednoduše převést do jednoho českého slova. Označuje osobu, které spojují s druhou osobou určité shodné charakteristiky v některé významné oblasti. Ve zdravotní oblasti stejný handicap nebo nemoc. V oblasti duševního zdraví lze slovem peer označit osoby se zkušeností se zotavením z duševního onemocnění, které používají tuto zkušenost k podpoře dalších klientů a k posilování jejich naděje.

Peer konzultant pracuje jako plnohodnotný člen našeho týmu, v naší službě. V týmu má specifickou roli, při které jako nástroj pomoci využívá vlastní zkušenost se zotavováním z duševního onemocnění.  

Aktuálně ve FOKUSu působí peer konzultantka Lucie (33 let) a oporou jí je při skupinových setkáních s klienty peer konzultant Karel (39 let)

 

Rozhovor s klientem

Peer konzultant využívá stejný pracovní nástroj jako ostatní pracovníci v týmu, tedy rozhovor. Při práci s klientem využívá peer konzultant vlastní příběh či osobní příběh jiných zotavujících se lidí, dodává klientovi naději, motivaci a podporu, snaží se spolu s klientem hledat a zdůrazňovat klientovy silné stránky, podporuje ho v nezávislosti a v samostatném rozhodování, podněcuje ho v přijetí vlastní zodpovědnosti na cestě k zotavení.

Schůzka s klientem

Peer vás může, stejně jako jiní pracovníci v týmu také navštívit, doprovodit….

O schůzku s peer konzultantem můžete požádat buď sami, nebo o ni může požádat váš klíčový pracovník, eventuálně i rodinný příslušník. 

Kontakt

peer@fokus-cb.cz

Inspirace pro výše uvedený text a podrobné informace k tématu najdete v tomto dokumentu: Zapojení peer konzultantů do komunitní a lůžkové péče o duševní zdraví, 2. vydání, CRPDZ, 2016