Podpora klientů v terénu (Komunitní tým)

Kdo může být naším klientem

Komunitní tým poskytuje služby lidem s duševním onemocněním (lidem zejména se schizofrenií a afektivními poruchami) starším 12 let, kterým nemoc brání naplňovat své potřeby a zájmy, a kteří potřebují podporu při zvládání života s nemocí. V případě, že duševní onemocnění zasahuje do života blízkých osob, jsou cílovou skupinou i tyto osoby.

Co dělá Komunitní tým

Podpora a pomoc při hledání práce, bydlení, při vyjednávání na úřadech, s lékařem. Poskytování doprovodů, psychické a emoční podpory, sociální poradenství…

Odborná zdravotní péče lidem s duševním onemocněním. Členem týmu je psychiatr. 

Služby jsou bezplatné.

Podrobné informace o službě Komunitní tým, který je podle zákona o soc. službách službou Sociální rehabilitace, najdete na tomto odkazu.

 

Tato služba byla v roce 2021 financována z účelové a programové dotace Jihočeského kraje, z dotace Statutárního města České Budějovice, z dotace Města Český Krumlov, z dotace Města Kaplice, z dotace Města Týn nad Vltavou, z daru Města Volary.