Zdravotní služby

Jsme registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších právních předpisů. Konkrétně jde o odbornost psychiatrie, sestra pro péči v psychiatrii, všeobecná sestra a všeobecná sestra v domácí péči.

Podpora klientů probíhá primárně v jejich přirozeném prostředí, pouze menší část podpory je realizována ambulantně. Obvyklé je i zapojení sociální části našeho multidisciplinárního týmu.

Zaměřujeme se zejména na lidi s psychotickým onemocněním s dlouhodobou anamnézou i důsledky a vícečetnými potřebami. Diagnosticky se jedná převážně o lidi se schizofrenií nad 18 let věku.