Podpora od dobrovolníků

Kdo jsou dobrovolníci

Dobrovolníci jsou naši spolupracovníci při podpoře lidí s duševním onemocněním.

Jsou to lidé z řad široké veřejnosti, kteří nabídli část svého volného času pro klienty FOKUSu. Je s nimi sepsaná dobrovolnická smlouva, jsou pojištění pro případ úrazu svého či způsobení škody klientům, doložili výpis z rejstříku trestů a samozřejmě podepsali, že budou dodržovat mlčenlivost (administrativně zajišťuje Dobrovolnické centrum Diecézní charity České Budějovice).

Jak může vypadat činnost dobrovolníka

V praxi to obvykle vypadá tak, že se buď schází individuálně dobrovolník s jedním klientem, nebo se dobrovolníci setkávají se skupinou klientů.

Individuální setkávání dobrovolníka s klientem

Při individuálním setkávání jeden dobrovolník – jeden klient si spolu povídají, jdou na procházku, na výstavu, do kina, kavárny či na menší výlet. Záleží na společné domluvě. Cílem je nabídnout klientům běžný kontakt a pomoci jim se smysluplným trávením volného času.

Skupinové aktivity pro více klientů

Druhým typem činnosti dobrovolníků jsou aktivity pro menší skupiny klientů. Obvykle pro 3 – 7 klientů. Ty probíhají buď v Chráněném bydlení, nebo v Sociálně terapeutických dílnách. Může to být společné vaření, výtvarná setkání, literární tvorba apod. Tady jde hodně o nabídku činností, které klienty v různých směrech rozvíjejí.

Mám zájem o podporu od dobrovolníka

Pokud jste naším klientem a rádi byste se o možnosti setkávat se s dobrovolníkem dozvěděli více, obraťte se na svého pracovníka z FOKUSu.