Svépomocné skupiny

Svépomocné skupiny jsou založeny na vzájemné pomoci a podpoře. V jejich prostředí lze vzájemně sdílet a inspirovat se od těch, kteří procházejí podobnou situací. 

Skupina zotavení 

Pro všechny klienty FOKUSu. Setkání, zotavení, hledání příležitostí, sdílení. 

NaHlas

Spolek lidí z jihu Čech, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním.

Skupina pro rodinu a blízké

Podpora pro rodiče, sourozence či blízké lidí s duševním onemocněním.

Svépomocná skupina Slyšení hlasů  

Slyšíte hlasy, či máte jinou neobvyklou zkušenost s odlišným vnímáním reality? Můžete sdílet své zkušenosti a vzájemně se inspirovat, jak s těmito zážitky zacházet, jak se s nimi vyrovnat. 

Svépomocná skupina pro rodiče a pečující o děti v náhlé psychické krizi 

Dostalo se Vaše dítě do závažných psychických potíží? Jak si v dané chvíli poradit? Jak zvládnout situaci, která doléhá na celou rodinu? 

Duše a víra 

Víra může člověku pomoci na cestě k zotavení. Svépomocná skupina nabízí prostor sdílení a podpory na cestě k lepšímu životu.

Nejste sami: Setkání rodičů po ztrátě dítěte 

Můžete načerpat energii a inspiraci, zažít klid, jen tak spočinout, najít lidi, kteří vám porozumí, najít postupně nový začátek…