Skupina Děti/dospívající v náhlé krizi

Poslední roky byly velmi zátěžové v mnoha směrech. Snad nejvíce postiženou skupinou, zejména v oblasti psychiky, jsou děti. Ty se mohou dostat, často velmi náhle, do závažných psychických potíží.

Jak si pak v dané chvíli poradit? Jak zvládnout situaci, která doléhá na celou rodinu? 

Čekací doba na návštěvu u odborníka je často několik měsíců. A i poté většinou zůstává mnoho otázek a nejistoty, co a jak bude dál. 

Svépomocná skupina pro rodiče a pečující o děti/dospívající v náhlé psychické krizi 

Především z těchto důvodů vznikla svépomocná skupina, na které jste vítáni, pokud se nacházíte v podobné situaci. 

Svépomocné skupiny jako takové jsou založeny na vzájemné pomoci a podpoře. V jejich prostředí lze vzájemně sdílet a inspirovat se od těch, kteří procházejí podobnou situací. 

Termíny setkání jsou na obrázku níže

Dotazy? 

Volejte na 773 915 781