Jihočeský kraj bude spolufinancovat sociální služby FOKUSu

Autor: Věrka

Zastupitelstvo Jihočeského kraje 9. 2. 2023 rozhodlo o poskytnutí dotace pro FOKUS České Budějovice. Účelem dotace je spolufinancování nákladů, které souvisí se zajišťováním sociálních služeb chráněné bydlení a sociální rehabilitace.

Službu chráněné BYDLENÍ K-PAX podpořil Jihočeský kraj dotací 4 223 000 Kč 

  • Pro rok 2023 je plánovaný rozpočet chráněného bydlení 7 253 300 Kč.

Službu Komunitní tým (sociální rehabilitace) podpořil Jihočeský kraj dotací 9 234 000 Kč.

  • Pro rok 2023 je plánovaný rozpočet Komunitního týmu 11 206 100 Kč. 

Jihočeský kraj vyplatí dotaci ve dvou splátkách na účet FOKUSu České Budějovice. 1. splátku do 15. 4. 2023 ve výši 60 % poskytnuté dotace, 2. splátku do 31. 7. 2023 ve výši 40 % poskytnuté dotace.