Návratná finanční výpomoc od Jihočeského kraje

Autor: Věrka

Jihočeský kraj poskytl FOKUSu České Budějovice návratnou finanční výpomoc pro zajištění financování sociálních služeb. 

Bezúročná finanční výpomoc slouží k zajištění plynulého financování služeb Komunitní tým (sociální rehabilitace) a chráněné BYDLENÍ K-PAX, a to pro období od 1. 1. 2023 do vyplacení 1. splátky dotace podle zákona o sociálních službách. 

 

Pro rok 2023 dostal FOKUS České Budějovice od Jihočeského kraje celkem 2 667 000 Kč: 

  • 1 719 000 Kč na Komunitní tým (sociální rehabilitace) 
  • 948 000 Kč na chráněné BYDLENÍ K-PAX 

Pro porovnání ještě uvádíme výši návratné finanční výpomoci v roce 2022: celkem 2 314 000 Kč (sociální rehabilitace 1 476 000 Kč a chráněné bydlení 838 000 Kč).