Archiv

Padesát šest žen a mužů využilo pomoci terénního psychiatrického týmu

26. května 2023

Terénní psychiatrický tým tvoří lékař – psychiatr a zdravotní sestry. Jejich zapojením do služby Komunitní tým se rozšířily možnosti pomoci lidem s duševním onemocněním přímo u nich doma. „Díky tomu se významně snížilo riziko zhoršení zdravotního (psychického) stavu a případné hospitalizace u konkrétních lidí. Hospitalizace vždy řádově navýší zátěž systému veřejných financí oproti variantě ambulantní/terénní Více

Volná pracovní místa ve FOKUSu

3. května 2023

Dvě výběrová řízení do FOKUSu – na poloviční a na celý úvazek, přímá práce s lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Přihlášky posílejte do 31. 5. 2023. Podrobnosti na tomto odkazu. 

Návštěva zahraničních studentů ve FOKUSu

19. dubna 2023

Studentky sociální práce ze Španělska, Francie, Rakouska a také z ČR navštívily 18. dubna 2023 FOKUS České Budějovice.  Pracovníci je seznámili s modelem a způsobem spolupráce s lidmi s duševním onemocněním, jak ji děláme ve FOKUSu. Porovnávali společně systémy a způsoby poskytování sociálních služeb v jednotlivých zemích. Věděli jste například, že ve Španělsku jsou psí Více

Jihočeský kraj bude spolufinancovat sociální služby FOKUSu

17. února 2023

Zastupitelstvo Jihočeského kraje 9. 2. 2023 rozhodlo o poskytnutí dotace pro FOKUS České Budějovice. Účelem dotace je spolufinancování nákladů, které souvisí se zajišťováním sociálních služeb chráněné bydlení a sociální rehabilitace. Službu chráněné BYDLENÍ K-PAX podpořil Jihočeský kraj dotací 4 223 000 Kč  Pro rok 2023 je plánovaný rozpočet chráněného bydlení 7 253 300 Kč. Službu Komunitní tým (sociální Více

Osobní automobily pro Komunitní tým

31. ledna 2023

  Projekt Projekt Osobní automobily pro Komunitní tým je zaměřen na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19. Prostřednictvím investice na obnovu a rozšíření vozového parku pro zajištění služeb Komunitního týmu se zvýšila kvalita a dostupnost této služby pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním na území okresů České Budějovice a Český Krumlov, Více

Návratná finanční výpomoc od Jihočeského kraje

24. ledna 2023

Jihočeský kraj poskytl FOKUSu České Budějovice návratnou finanční výpomoc pro zajištění financování sociálních služeb.  Bezúročná finanční výpomoc slouží k zajištění plynulého financování služeb Komunitní tým (sociální rehabilitace) a chráněné BYDLENÍ K-PAX, a to pro období od 1. 1. 2023 do vyplacení 1. splátky dotace podle zákona o sociálních službách.    Pro rok 2023 dostal FOKUS Více

Vánoční a novoroční přání

21. prosince 2022

Milí přátelé z řad lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a jejich blízcí, milí spolupracovníci, podporovatelé, dobrovolníci, přátelé ze sociálních, zdravotních a dalších služeb, zástupci škol, měst a obcí a všichni Vy, kteří jakýmkoliv způsobem fandíte lidem s obtížemi v oblasti duševního zdraví a zasazujete se o jejich práva, děkujeme Vám za přízeň a Více

FCF Budějce na turnaji v Neratovicích

20. prosince 2022

„Přes všechny nejistoty a peripetie, s patřičnou hrdostí, se chlubím úspěchem našeho fokusáckého fotbalového týmu FCF Budějce v turnaji v Neratovicích konajícího se 19.12.2022,“ píše na úvod Kristýna Möhwaldová z FOKUSu České Budějovice.  Kristýna je vedoucí chráněného bydlení ve FOKUSu a společně s pár dalšími nadšenci založila na jaře 2022 FSK, čili FOKUS sportovní klub. Více

Poděkování za financování sociálních služeb

2. prosince 2022

Služby FOKUS České Budějovice​ Komunitní tým a chráněné BYDLENÍ K-PAX byly v roce 2022 financovány z účelové a programové dotace Jihočeského kraje, z dotace Statutárního města České Budějovice, z darů a dotací dalších měst a obcí.  Služba Komunitní tým (sociální rehabilitace) byla v roce 2022 podpořena Jihočeským krajem účelovou dotací ve výši  6 877 000 Více

Přes sto středoškoláků absolvovalo workshopy o duševním zdraví

30. listopadu 2022

– tisková zpráva – Studenti v Českých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou měli možnost zažít vzdělávací program s názvem Blázníš? No a! Během pěti celodenních workshopů, vždy pro jednu třídu, se zaměřovali na témata duševního zdraví. Programem je provázeli vyškolení pracovníci FOKUSu a lidé s vlastní zkušeností s duševními obtížemi.  Čtyři školské dny proběhly Více