Co děláme

Činnost organizace

  • Dle zákona O sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytujeme službu sociální rehabilitace, službu sociálně terapeutické dílny a službu chráněné bydlení.
  • Dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. poskytujeme domácí ošetřovatelskou péči – zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta.
  • Obhajujeme práva a prosazujeme zájmy osob se zkušeností s duševní nemocí, poskytujeme zázemí jim i jejich rodinám a dalšími vhodnými způsoby pracujeme s komunitou, ve které tyto osoby žijí.
  • Působíme na veřejnost v přístupu a toleranci k lidem s duševní nemocí a informujeme o problematice duševního zdraví a nemoci.
  • Vytváříme pracovní příležitosti pro lidi s duševním onemocněním, poskytujeme tréninkové bydlení pro zájemce z řad našich klientů.