Jsme profíci

Zásady poskytování služeb

  • Bezpečí, přijetí a porozumění

Jednat otevřeně a srozumitelně. Rozumět nemoci klienta a chápat její projevy.

  • Diskrétnost a důvěra

Dodržovat sliby dané klientovi, sjednané dohody a citlivě nakládat s důvěrnými informacemi získanými od klienta.

  • Partnerský přístup

Neprosazovat svoje představy nad zájmy klienta, respektovat klienta jako experta na svůj život.

  • Respektování jedinečnosti a důstojnosti klienta

Respektovat klienta jako člověka a totéž očekávat od něj, přijímat klienta takového jaký je, uvědomovat si jeho silné i slabé stránky, možnosti a omezení.

  • Individuální a profesionální přístup

Reagovat kreativně a flexibilně na potřeby klienta, znát hranice své i hranice služby.

  • Respekt k zájmům klienta

Jednat v zájmu klienta, a domlouvat se s ním na formě a postupu spolupráce.

Když chceš, tak můžeš... podporovat FOKUS České Budějovice

Není nic jednoduššího, než přispět a pomoci lidem s duševním onemocněním.

Chci pomáhat