Když chceš, tak můžeš… VYKROČIT dál

Protože lidé s duševním onemocněním mají nižší příjmy a často nemají žádnou finanční rezervu.
O co se jedná: finanční pomoc formou daru či bezúročné půjčky na životní potřeby.
Pro klienty, kteří s námi spolupracují a mají příjmy stěží na úrovni životního minima. Jsou ohroženi bezdomovectvím, žijí na ubytovnách či v provizorním prostředí.

Finanční pomoc na základní poplatky nutné k pronájmu bytu, na zdravotní pomůcky (zubní protéza, brýle) apod. Aby tito lidé mohli žít v běžné společnosti.

Na psychoterapii, aby se jejich zdravotní stav dále stabilizoval a udrželi si bydlení, práci atd.

Otázkou je trávení volného času, které přispívá k duševnímu zdraví. Kultura a další aktivity. Zvážení a případné nastavení pravidel chceme konzultovat s firmou MIBCON.

Protože lidé s vážným duševním onemocněním mají vlivem onemocnění nedokončené vzdělání, horší postavení na trhu práce, tím často nízké příjmy. Jsou ohroženi bezdomovectvím, dlouhodobě žijí na ubytovnách či v provizorním a nevyhovujícím prostředí. Nemají z čeho naspořit na kauce a provize při hledání bydlení. Nebo na zdravotní pomůcky, které by jim usnadnily fungování ve společnosti. Neřešitelnost situace zpětně zhoršuje jejich duševní onemocnění.

Poznámka k psychoterapiím: individuální, např. někdo bude potřebovat 10 setkání, někdo dlouhodobou terapeutickou podporu. Psychologů, jejichž práci hradí zdravotní pojišťovna, je na jihu Čech málo a mají přeplněnou kapacitu. Stejně tak není dostupná či vhodná pro naše klienty Sociální klinika, která kromě toho nabízí pouze omezený počet setkání.

Podrobnosti k tématu bydlení lidí s duševním onemocněním v České republice: http://www.fokus-cr.cz/images/Brozura_Problematika_bydleni.pdf

Inspiraci k finanční podpoře jsme našli v Anglii, Itálii, USA. Např. v USA existuje vládní program ve spolupráci s neziskovými organizacemi pod názvem Supplemental Security Income or disability pay. Hradí se z něj doplatky nájmu, bezúročné půjčky apod.