Vznik, historie a členství

FOKUS České Budějovice, z. ú. je organizace, která vznikla z iniciativy lidí se zkušeností s duševní nemocí. Od roku 2007 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a od roku 2013 registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb.

 

Členství v zastřešujících organizacích

Fokus ČR, z. s.

Fokus ČR  je platforma, která sdružuje 10 samostatných Fokusů – neziskových organizací působících v 7 krajích po celé ČR. První Fokusy vznikaly začátkem 90. let jako odpověď na neutěšenou situaci v oblasti psychiatrické péče. Ta byla zaměřená převážně na identifikaci a následnou izolaci lidí s duševním onemocněním ve velkokapacitních léčebnách, v podmínkách nerespektujících lidská práva a svobody.

Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví, z.s.

Platforma pro transformaci péče o lidi s duševním onemocněním je seskupením zástupců odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských organizací jakož i jednotlivců, kteří jsou přesvědčeni, že jediným řešením neutěšené situace v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním v České republice je transformace celého systému.

Asociace komunitních služeb, z.s.

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS) vznikla z potřeby poskytovatelů mimonemocničních sociálně zdravotních služeb pro lidi s psychotickou duševní poruchou mít svou střešní organizaci, jež by prosazovala jejich zájmy a potažmo i zájmy celé oblasti komunitní péče pro danou cílovou populaci.

Platforma pro sociální bydlení 

Platforma usiluje o to, aby lidé v nouzi měli šanci získat stabilní a bezpečné bydlení, které je zároveň propojené s kvalitní sociální prací. V Česku žije tisíce rodin a desetitisíce dětí v nedůstojných podmínkách a v bezdomovectví. Když budou mít přístup k normálnímu bydlení, nebude například tolik dětí odebíráno do ústavní péče, která je nákladnější než sociální bydlení. Vyděláme na tom všichni.