Od zdraví k duševní nemoci a zpět

Autor: fokus@fokus-cb.cz

25.10. 2017 v Českých Budějovicích

Od zdraví k duševní nemoci a zpět

Přednáška MUDr. Duchoňové, psychiatričky, o duševních onemocněních v pátek 27. října v českobudějovické kavárně Měsíc ve dne

„I s duševní nemocí se dá žít plnohodnotný život, ze své praxe bych mohla uvést mnoho případů lidí, kteří mají vlastní zkušenost s léčbou psychiatrického onemocnění a jsou na cestě uzdravení, fungují v běžném životě, chodí do práce,“ uvádí MUDr. Kateřina Duchoňová z pražské Vojenské fakultní nemocnice.

Právě MUDr. Duchoňová zve širokou veřejnost tento pátek 27. 10. v 19 hodin do českobudějovické literární kavárny Měsíc ve dne na přednášku, kterou nazvala Svět duševních poruch a cesta úzdravy. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek ze vstupného bude věnován na podporu služeb, které poskytuje nezisková organizace FOKUS České Budějovice na podporu lidem s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení.

Tématy přednášky budou každodenní otázky spojené s psychiatrickým onemocněním – co to znamená trpět duševní nemocí, jaké jsou možnosti léčby a mnohé další. Po přednášce bude prostor na diskusi.

Položili jsme MUDr. Kateřině Duchoňové několik otázek:

Zcela prakticky – co byste poradila člověku, kterému lékař sdělil informaci o tom, že má psychiatrické onemocnění?

Hlavně , aby nepropadal smutku a beznaději, protože i s duševní nemocí se dá žít kvalitní život. Určitě je důležité spolupracovat v léčbě s lékařem. A pokud je možnost, tak docházet na terapii – snažit se ke svým potížím přistupovat aktivně. Nemoc zároveň přináší i nové příležitosti, a těch je možné využít, například určitý potenciál ke změně životního stylu, ke kreativitě, prohloubení vztahu k sobě samému i ke svým blízkým. Je dobré si zjistit, jestli se v okolí bydliště nachází organizace, které se věnují lidem s psychiatrickým onemocněním a nabízí terapeutické, případně i sociální, služby. Kromě toho existuje i řada svépomocných organizací.

Co to vlastně znamená trpět duševní nemocí?

Většinou se jedná o změnu v prožívání, myšlení nebo vnímání, která se výraznějším způsobem vymyká běžnému průměru a danému jedinci přináší potíže v životě, vztazích, profesi, nebo člověka i díky neporozumění může izolovat od okolí. Prvních známek hlubšího onemocnění si většinou všimnou nejbližší. Příznaky bývají výraznější úzkosti, poruchy spánku, pocity odcizení, prázdnoty, postupná ztráta zájmů, porucha vůle, prudší výkyvy nálad a podobně.

K jakému výsledku by měla směřovat reforma psychiatrické péče v ČR?

K tomu, aby lidé s duševní nemocí mohli vést plnohodnotný život a měli možnost se co nejlépe smysluplně realizovat. A aby žili v důstojných podmínkách nebo nejlépe doma. Reforma by měla přispět k tomu, aby zároveň zdravotní, psychologická i sociální pomoc byla co nejdostupnější jejich bydlišti, aby se rozvíjely terénní týmy, centra duševního zdraví, terapeutické komunity a další. Považuji za důležité, aby léčba byla šitá každému člověku na míru a aby se intenzivněji pracovalo i s rodinami nemocných.

Myslíte si, že se člověk po hospitalizaci na psychiatrii může vrátit do své původní práce?

Určitě ano. Samozřejmě závisí na typu a průběhu onemocnění, ale pokud vše probíhá dobře, tak by v tom neměl být žádný problém a člověk může vykonávat své zaměstnání stejně jako dříve. Mám mnoho takových pacientů ve své praxi, jsou dobře zaléčeni a fungují stejně jako dříve. A pro lidi s těžším průběhem nemoci nebo častými návraty nemoci je dobré mít možnost podporovaného zaměstnání, kde by se zohlednily jejich potíže, ale zároveň by neztratili možnost pracovat.

Nemůžete přijít na přednášku a přesto byste chtěli podpořit lidi s duševním onemocněním? Staňte se  dárci neziskovky FOKUS České Budějovice a zašlete finanční dar do veřejné sbírky na číslo  2100679216/2010 u Fio banky. Vaše peníze použijeme na podporu lidí s duševním onemocněním na jejich cestě k uzdravení. Děkujeme!

Text: vm