Osobní automobily pro Komunitní tým

Autor: Věrka

 

Projekt Projekt Osobní automobily pro Komunitní tým je zaměřen na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19. Prostřednictvím investice na obnovu a rozšíření vozového parku pro zajištění služeb Komunitního týmu se zvýšila kvalita a dostupnost této služby pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním na území okresů České Budějovice a Český Krumlov, kde služba působí. Pořízením a využíváním vozidel s nízkými emisemi CO2 přispívá projekt k přechodu na ekologicky šetrné hospodářství.

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017219
Doba realizace: 1. 5. 2022 – 31. 12. 2023
Schválená výše dotace: 2 003 489,20 Kč
Vlastní zdroje FOKUSu České Budějovice: ve výši 5 % (povinná spoluúčast)