Podpořte nás finančně či hmotně

KDYŽ CHCEŠ, TAK MŮŽEŠ… pravidelně podporovat lidi s vážným duševním onemocněním

Číslo našeho účtu: 573112309/0800 (do poznámky připište „dar“ a kontakt na sebe). Děkujeme. 

QR kód s číslem účtu  pro  použití  v mobilním bankovnictví. 

PRAVIDELNÝM FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM NÁM POMŮŽETE NEJVÍC. Jeho výše záleží na Vás, skončit můžete kdykoliv.

 • Potvrzení o daru Vám zašleme nejpozději do 14. 2. následujícího roku 
 • Finance použijeme v souladu s Vaším přáním, v darovací smlouvě bude uveden účel využití. Váš peněžní příspěvek můžete zacílit:
  • obecně na zajištění činnosti FOKUSu, jehož posláním je podpora osob s duševním onemocněním 
  • na některou z našich sociálních služeb (Komunitní tým / Chráněné bydlení
  • na zdravotní službu, kterou poskytujeme klientům v terénu (psychiatr, zdravotní sestra)
  • na supervize a vzdělávání našich odborných pracovníků 
  • na budget pro neformální schůzky našich pracovníků s klienty (setkání a podpůrný rozhovor s klientem v kavárně, vstup na kulturní akci apod.). Cílem je vždy aktivizace klienta, zprostředkování kontaktu se sociálním okolím, trénování sociálních kontaktů
  • na FSK (FOKUS sportovní klub) – sportovní vybavení, cesty na zápasy 
  • na technické vybavení našich odborných pracovníků – mobilní telefony pro kontakt s klienty a jejich podporu v krizích apod., notebooky na zápisy ze schůzek, vyhledávání práce pro klienty. A třeba také zimní/letní kola na auta, kterými jezdí za klienty do terénu. 

JAK NÁS JEŠTĚ MŮŽETE PODPOŘIT?

 • Materiálním darem či službou:
  • nové matrace, postele, nábytek (obměna vybavení z důvodu opotřebené na chráněném BYDLENÍ K-PAX)
  • kávovar, mikrovlnka, varná konvice atd. pro zajištění zázemí pro terénní pracovníky Komunitního týmu  
  • jízdenky na MHD po Č. Budějovicích pro pracovníky na cesty za klienty  
  • kancelářské papíry, úklidové prostředky
 • Dobrovolnictvím: 2-3 hodiny/týden, můžete věnovat část volného času některému z našich klientů, pomoci s údržbou zahrady aj. Podrobnosti najdete zde.
 • Sdílením našich zpráv na Facebooku či Instagramu

A hlavně: mluvte s blízkými a kamarády o tématech spojených s duševním zdravím a pomáhejte k odstraňování předsudků vůči lidem se zkušeností s duševním onemocněním.

DĚKUJEME ❤️