Přes sto středoškoláků absolvovalo workshopy o duševním zdraví

Autor: Věrka

– tisková zpráva –

Studenti v Českých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou měli možnost zažít vzdělávací program s názvem Blázníš? No a! Během pěti celodenních workshopů, vždy pro jednu třídu, se zaměřovali na témata duševního zdraví. Programem je provázeli vyškolení pracovníci FOKUSu a lidé s vlastní zkušeností s duševními obtížemi. 

Čtyři školské dny proběhly na Střední zdravotnické škole na Husově ulici v Č. Budějovicích, jeden se konal na Střední odborné škole elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou. Absolvovalo je celkem 110 studentů a jejich třídní učitelé.

Řešenými tématy byly psychické krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti, onemocnění a léčba, jak a kde najít pomoc v obtížné životní situaci, naděje a možnosti podpory, proč lze vnímat psychické problémy i jako příležitost a jiné.

Na konci každého školského dne probíhalo hodnocení programu a od účastníků jsme získávali zpětnou vazbu, zda a případně jak se na základě programu posunuly jejich znalosti a vnímání duševního zdraví či duševní nemoci.

Školy, kde se školské dny uskutečnily, projevily zájem o program i v roce 2023.