Jak se pozná duševní onemocnění

Jsou ty či ony projevy jednání, prožívání, už známkou duševního onemocnění? Dá se nemoc včas rozpoznat? Podle čeho? Na tyto otázky můžete najít odpověď na webu Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví

Duševních onemocnění je mnoho. U každého člověka se navíc to které onemocnění může projevovat různě. Některé způsoby jednání jsou společné, některé jsou specifické. 

Pokud se chcete zorientovat v typech duševních onemocnění a získat informace, najít věcný popis, tak doporučujeme web Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví