VELIKONOČNÍ PSANÍ

Autor: Věrka

Milí dárci, donátoři, dobrovolníci, spolupracovníci a všichni, kdo jakýmkoliv způsobem podporujete lidi s duševním onemocněním při zvládání jejich života,

přejeme Vám radostné a pokojné velikonoční svátky. „A hlavně, ať jste zdraví,“ dodává Tomáš Trajer, odborný ředitel FOKUSu České Budějovice. Děkujeme Vám za podporu lidí s duševním onemocněním. 

První čtvrtletí ve FOKUSu České Budějovice

„Covid nás dost brzdí, takže se moc nového neděje. Jsem rád, že alespoň „v základu“ všechno funguje, běží,“ říká Tomáš Trajer. 

Máme již informaci o finanční podpoře pro naše služby chráněné bydlení (Bydlení K-PAX) a sociální rehabilitace (Komunitní tým). Peníze z účelové dotace Jihočeského kraje také dorazily na náš účet. Službu sociálně terapeutické dílny podporuje Jihočeský kraj od roku 2019 z projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V.

Díky dotacím můžeme pokračovat v realizaci našich služeb. Budeme však letos hospodařit s o něco nižším rozpočtem, než jsme plánovali.

Dobrá zpráva přišla od společnosti Samsung, jedná se o dar pěti kvalitních mobilů pro kontakt našich pracovníků s lidmi s duševním onemocněním.

O daru od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové již psali, z finančního daru od nich jsme před časem pořídili pět mobilů pro pracovníky (a tři notebooky pro klienty chráněného bydlení).

Máme teď konečně spolehlivé vybavení pro telefonickou podporu klientů.

Průběžně nám chodí zprávy o tom, že jste si nainstalovali Pomocníka Givt a při on-line nákupech nasměrovali podporu od prodejce pro FOKUS (Vás samotné to nic nestojí). Děkujeme.

Poslední zpráva z hmotného zajištění našich služeb:

Aniž bychom si to uvědomili, zjistili jsme, jak velkou závislost v mnohých z nás způsobil kávovar, který jsme dostali do zázemí pro pracovníky před Vánoci. Dělá parádní espresso. Když tři dny nešel (nevěděli jsme, jak jej odvápnit), začalo mít fungování ve FOKUSu groteskní rysy. Při každé naději na kávu se u stroje seběhli téměř všichni, kdo byli tou dobou na Novohradské :). 

A teď zprávy z jednotlivých služeb pro lidi s duševním onemocněním:

Sociálně terapeutická dílna – místo pro aktivnější způsob života

Kvůli opatřením pro pobyt uvnitř jsou omezeny možnosti programu, především skupinových aktivit. Ale začíná být hezky, postupně přichází více žen a mužů a čas tráví především na zahradě FOKUSu.

Pan O. v ateliéru Kočka vymýšlí novinky z vitráží. Paní Z. si venku vzala do parády záhony a shrabala zbytky listí z podzimu. „Kolektiv klientů je více stmelený, asi i tím, že musí dodržovat všechna opatření,“ upřesňuje Michaela Kubatová, vedoucí Sociálně terapeutické dílny. Teď už i ti, kteří společnost tolik nevyhledávají, pociťují doma samotu a začíná jim chybět společnost.

V krumlovské pobočce je dění komornější. Zdejší pracovníci Soňa s Honzou zpestřují klientům program různými vystoupeními. Třeba na den žen mělo velký úspěch u klientů Labutí jezero v podání kolegy Honzy.

Komunitní tým – podpora a pomoc lidem v terénu (okresy České Budějovice a Český Krumlov)

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, kdy pandemie začínala, nyní už zase více řešíme běžné záležitosti, hledání zaměstnání, bydlení atd. Když to jde, tak se pracovníci s klienty schází venku, dělají doprovody na úřady, k lékařům atd.

Do Komunitního týmu se zapojilo 21 dobrovolníků a 7 žen a mužů se na dobrovolnictví připravuje. Schází se s klienty především individuálně, buď osobně venku, nebo on-line.

S finanční podporou ČSOB a dalších dárců funguje Terénní psychiatrický tým. Psychiatr a dvě zdravotní sestry navštěvují klienty v domácím prostředí, jsou k dispozici pro konzultace, aplikaci depotních injekcí a další zdravotní úkony. To přispívá ke včasnému řešení zdravotních obtíží a pomáhá buď předcházet jejich hospitalizacím, nebo zkracuje délku pobytu v nemocnicích.

„Kromě přímé práce s klienty jsme i nadále v pravidelném kontaktu s psychiatrickými nemocnicemi. Např. s nemocnicí v Dobřanech probíhají každý měsíc on-line schůzky jako součást projektu deinstitucionalizace pod vedením Ministerstva zdravotnictví. Řeší se plány pacientů po propuštění a další spolupráce,“ vyjmenovává Aneta Vedralová, vedoucí Komunitního týmu.

Bydlení K-PAX – chráněné bydlení

Nejprve ohlédnutí k Vánocům. Děkujeme všem, kteří jste přinesli vánoční dárky pro klienty a splnili tak jejich mnohá přání. Nelze jmenovat všechny, ale třeba pan J. dostal baťoh, ve kterém si a nosí sváču do práce.

Po Novém roce se začaly dít věci. Pět mužů a žen nastupovalo do nových zaměstnání. Mezi nimi i pan Josef. Některým jsme první dny na pracovištích byli oporou. A vypadá to, že minimálně čtyři z nich si práci udrží i nadále.

Další skvělou zprávou je, že paní H. v průběhu pobytu na chráněném bydlení nabyla dostatek kompetencí k samostatnému bydlení, podařilo se jí získat do pronájmu městský byt a brzy se bude stěhovat. V další životní etapě bude mít podporu od pracovnice Káti z Komunitního týmu. 

Držme jim všem palce :).

Provoz chráněného bydlení je ještě více ovlivněn vládními opatřeními, než je to u výše zmiňovaných Sociálně terapeutických dílen. Antigenní testy zaměstnanců od listopadu minulého roku, zákaz návštěv klientů v prostorách bydlení, respirátory, zvýšená hygienická opatření atd.

„Přežili jsme první tři měsíce. Máme velké štěstí, stále se nám vyhýbá karanténa,“ říká Kristýna Möhwaldová, vedoucí chráněného bydlení.

Co se zatím nepodařilo, je najít jiný objekt/y pro chráněné bydlení. Hledáme více vyhovující dům či byty pro celkem 12 osob, ideálně s vlastním hygienickým zázemím pro každého. Za každý tip a doporučení jsme vděční.