Výzva ministru práce a sociálních věcí

Autor: Věrka

FOKUS České Budějovice, z. ú. se připojuje k výzvě ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi, aby se zasadil o okamžitou změnu v Národním plánu obnovy. Požadujeme spolu s ostatními subjekty, připojujícími se k Jednotě pro deinstitucionalizaci, zastavení možnosti čerpat prostředky evropských sociálních fondů na ústavní zařízení sociálních služeb. 

„V situaci, kdy řadu let Česká republika usiluje o transformaci sociálních služeb, tj. přeměnu velkých zařízení do komunitních služeb a terénu, působí standard 2 Výzvy č. 31 NPO umožňující čerpat prostředky na pobytová zařízení až do kapacity 120 míst v jednom objektu (strana 33 v souboru na tomto odkazu) naprosto protichůdně,“ stojí mimo jiné v dopisu adresovaném ministru Jurečkovi. 

➡ Celé znění výzvy najdete na tomto odkazu.