Zveme Vás na výstavu Z duše

Autor: Věrka

Zveme Vás ve středu 18. října v 17 hod. do českobudějovické Solnice na vernisáž Z duše: výstava plastik a obrazů

  • Vlastimil Kačírek, plastiky ze souboru Jemitojedno
  • Daniel Becher, cyklus Obrazy jihočeské přírody
  • Filip Kolda, obrazy z cyklu Duše jako múza

Výstava potrvá do 20. listopadu 2023 v prostorách Restaurace Solnice, 1. patro, Piaristické nám. 3, České Budějovice

Vstup zdarma

Pořádají FOKUS České Budějovice ve spolupráci s Restaurací Solnice 

Děkujeme za grafické zpracování pozvánky Evě Drančákové.