Děkujeme nadaci ČEZ!

Autor: fokus@fokus-cb.cz

„Děkujeme Nadaci ČEZ, která nám v grantovém řízení – Zaměstnanecké granty poskytla příspěvek v částce 21 900,- na projekt: Zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním. Finanční prostředky použijeme na nákup zahradního nábytku do služby: BYDLENÍ K-PAX a na úhradu jízdenek či vstupného na výstavy nebo památky v rámci služby SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY.“

Velké díky – celý tým FOKUS