Sociální rehabilitace

POSLÁNÍ KOMUNITNÍHO TÝMU

Komunitní tým podporuje lidi s duševním onemocněním na cestě k zotavení.

CÍLE KOMUNITNÍHO TÝMU

Zaměřené na klienta

 • Klient je schopen nést odpovědnost za svá rozhodnutí, má možnost ovlivnit způsob, jakým je léčen, přebírá odpovědnost za vlastní zdravý životní styl (posilovat osobní kompetence klientů, které jim umožní dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti) 
 • Klient má přátele, vhodnou práci, pěstuje koníčky a zájmy, má přiměřené bydlení (dodávat odvahu, naději a poskytovat praktickou podporu ve snaze žít běžný život), vychází s blízkými, s kolegy v zaměstnání, se sousedy apod. (posilovat u klientů schopnost udržet a rozvíjet běžné sociální kontakty a poskytovat emoční podporu)
 • Klient ví, kam se obrátit o pomoc, dokáže o ni požádat, umí hledat cestu, jak situaci zvládnout apod. (pomáhat klientům orientovat se ve své životní situaci a podporovat je ve využívání dostupných zdrojů pro její řešení, poskytovat podporu v rozhodování) 

Zaměřené na službu

Zaměřené na společnost

 • Aktivní účast Komunitního týmu na konferencích a pracovních setkáních (aktivně se zapojit do reformy péče o osoby s duševním onemocněním) 
 • Realizace Týdnů pro duševní zdraví, komunikace se zaměstnavateli, Blázníš? No a!, web odusevnimzdravi apod. Díky tomu se daří pozitivně ovlivňovat veřejnost a informovat o problematice duševního zdraví. 
 • Jsme aktivní partneři obcí a měst při komunitní plánování v regionu.

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY

OKOLNOSTI NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY / ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE

 • zájemce je mladší 12 let
 • zájemce je osobou s organickou duševní poruchou (např. demence)
 • zájemce je osobou s mentálním postižením
 • zájemce je osobou pouze závislou na návykových látkách
 • komunitní tým nemá volnou kapacitu

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI KOMUNITNÍHO TÝMU

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

ČASOVÝ RÁMEC SLUŽBY

Celková doba čerpání služby je posuzována pracovníkem resp. týmem podle individuálních potřeb klienta a může být poskytována i dlouhodobě a to vzhledem k charakteru duševního onemocnění, pokud je pro klienta přínosná.

DOSTUPNOST SLUŽBY BĚHEM DNE, TÝDNE

Pracovní doba pracovníků komunitního týmu je 40 hodin týdně s možným individuálním rozvržením od 7:30 do 17:00 hodin v jednotlivých pracovních dnech v závislosti na potřebách klientů, se kterými spolupracuje.
Klient má na pracovníka telefonický kontakt, který může v nevyhnutelných případech (náhlé zhoršení zdravotního stavu) použít i mimo pracovní dobu.
Doporučená délka individuálních intervencí je max. 60 minut. Výjimku tvoří nácviky dovedností či doprovody, které mohou tuto doporučenou dobu přesahovat.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služby komunitního týmu jsou poskytovány v domácím prostředí klienta, na veřejně dostupných místech, v prostorách o. s. nebo na zřízeném kontaktním místě. Komunitní tým poskytuje služby v dojezdové vzdálenosti do cca 1 hodiny od Českých Budějovic a od Českého Krumlova (tzn. ORP České Budějovice, ORP Český Krumlov, ORP Kaplice, ORP Trhové Sviny).

Ambulantní služby jsou poskytovány na těchto místech:

České Budějovice, Novohradská 1058/71 

pondělí: 7:30 – 16:00
úterý: 7:30 – 16:00
středa: 7:30 – 16:00
čtvrtek: 7:30 – 16:00
pátek: 7:30 – 15:00

České Budějovice, Lannova 117/63

úterý: 10:00 – 12:00
čtvrtek:  10:00 – 12:00


Český Krumlov, Nad Nemocnicí 424

středa: 7:30 – 12:00
čtvrtek: 7:30 – 12:00

Mimo provozní dobu ambulantní služby v Českém Krumlově je možné si domluvit schůzku na telefonním čísle 732 126 340.

Terénní služby jsou poskytovány:

České Budějovice

pondělí: 7:30 – 17:00
úterý: 7:30 – 17:00
středa: 7:30 – 17:00
čtvrtek: 7:30 – 17:00
pátek: 7:30 – 17:00

Český Krumlov

pondělí: 7:30 – 16:00
úterý: 7:30 – 16:00
středa: 7:30 – 16:00
čtvrtek: 7:30 – 16:00
pátek: 7:30 – 16:00