Komunitní tým

Kdo může být naším klientem

Komunitní tým poskytuje služby lidem s duševním onemocněním (lidem zejména se schizofrenií a afektivními poruchami), kterým nemoc brání naplňovat své potřeby a zájmy, a kteří potřebují podporu při zvládání života s nemocí. V případě, že duševní onemocnění zasahuje do života blízkých osob, jsou cílovou skupinou i tyto osoby.

Co dělá Komunitní tým

Podpora a pomoc při hledání práce, bydlení, při vyjednávání na úřadech, s lékařem. Poskytování doprovodů, psychické a emoční podpory, sociální poradenství…

Zdravotní služby lidem s duševním onemocněním. Členem týmu jsou zdravotní sestry a psychiatr. 

Služby jsou bezplatné.

Podrobné informace o službě Komunitní tým, který je podle zákona o soc. službách službou Sociální rehabilitace, najdete na tomto odkazu.

 

Tato služba je v roce 2024 financován z účelové a programové dotace Jihočeského kraje a z dotací dalších měst.