Zdravotní služby

Jsme registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Konkrétně jde o odbornost psychiatrie, sestra pro péči v psychiatrii, všeobecná sestra a všeobecná sestra v domácí péči.

Podpora klientů probíhá primárně v jejich přirozeném prostředí, pouze menší část podpory je realizována ambulantně. Obvyklé je i zapojení sociální části našeho multidisciplinárního týmu.

Zaměřujeme se zejména na lidi s psychotickým onemocněním s dlouhodobou anamnézou i důsledky a vícečetnými potřebami. Diagnosticky se jedná převážně o lidi se schizofrenií nad 18 let věku. 

Zdravotní pojišťovny, se kterými máme uzavřen smluvní vztah: 

  • VZP 111
  • VoZP 201
  • ZPMV 211 
  • OZP 207