Základní informace o první schůzce

První setkání se koná na místě podle Vašeho přání a naší společné domluvy. Může to být u nás ve FOKUSu, u Vás doma, nebo ve veřejném prostoru (kavárna, obchodní centrum apod.). Pokud schůzka probíhá mimo FOKUS, účastní se jí obvykle 2 pracovníci. 

Na první schůzce se Vám pracovník/ci představí a domluví s Vámi účel setkání, délku a přibližný obsah. Také Vás požádá o souhlas se zaznamenáním základních osobních a citlivých údajů. 

Když budete chtít, může Vás na první schůzku doprovodit někdo z Vašich blízkých, kterým důvěřujete. 

Vaše osobní informace a mlčenlivost pracovníků

Souhlas se zaznamenáním osobních údajů potvrdíte podpisem formuláře (GDPR, informace naleznete tady). Pokud máte jakékoliv otázky k ochraně osobních dat, pracovník/ci Vám je zodpoví. Obvykle se jedná o jméno, věk, kontaktní údaje a případně další informace. 

Pracovníci mají zákonnou povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích. Dodržují  etický kodex, který je závazný pro všechny zaměstnance FOKUSu. 

-> O čem budeme na první schůzce mluvit…

Když chceš, tak můžeš... podporovat FOKUS České Budějovice

Není nic jednoduššího, než přispět a pomoci lidem s duševním onemocněním.

Chci pomáhat