Kdo jsou naši klienti

Cílová skupina FOKUSu

1. Osoby se závažným duševním onemocněním  

  • Mají onemocnění zdiagnostických okruhů F2, F3, eventuálně F42 a F6 (tzn. lidé se schizofrenií, afektivními poruchami typu bipolární porucha či deprese, eventuálně obsedantně kompulzivní poruchou a se specifickými poruchami osobnosti   
  • Jejich onemocnění trvá déle než 2 roky   
  • Funkční narušení celkového fungování klienta a případně narušení úsudku, rozhodování atd., kdy skóre GAF je menší než 70 (ze 100 bodů)   

2. Osoby spotřebou včasné intervence, tzn. osoby srizikem rozvoje duševního onemocnění ve věku 12+  

3. Rodinní příslušníci a lidé z blízkého okolí výše uvedených osob 

Když chceš, tak můžeš... podporovat FOKUS České Budějovice

Není nic jednoduššího, než přispět a pomoci lidem s duševním onemocněním.

Chci pomáhat