Poděkování za financování sociálních služeb

Autor: Věrka

Služby FOKUS České Budějovice​ Komunitní tým a chráněné BYDLENÍ K-PAX byly v roce 2022 financovány z účelové a programové dotace Jihočeského kraje, z dotace Statutárního města České Budějovice, z darů a dotací dalších měst a obcí. 

Služba Komunitní tým (sociální rehabilitace) byla v roce 2022 podpořena Jihočeským krajem účelovou dotací ve výši  6 877 000 Kč a dvěma programovými dotacemi ve výši 416 000 Kč a 637 000 Kč. Celkový rozpočet Komunitního týmu činí v roce 2022 přes 10 700 000 Kč. 

Služba chráněné BYDLENÍ K-PAX byla v roce 2022 podpořena Jihočeským krajem účelovou dotací ve výši  3 793 000 Kč a programovou dotací ve výši 500 000 Kč. Celkový rozpočet chráněného BYDLENÍ K-PAX činí v roce 2022 přes 5 500 000 Kč.