Návratná finanční výpomoc pro 2024 od Jihočeského kraje

Autor: Věrka

Jihočeský kraj poskytl pro první měsíce roku 2024 FOKUSu České Budějovice návratnou finanční výpomoc pro zajištění financování sociálních služeb. 

Bezúročná finanční výpomoc slouží k zajištění plynulého financování služeb Komunitní tým (sociální rehabilitace) a BYDLENÍ K-PAX (chráněné bydlení) a to pro období od 1. 1. 2024 do vyplacení 1. splátky dotace podle zákona o sociálních službách. 

 

Pro rok 2024 dostal FOKUS České Budějovice od Jihočeského kraje celkem 3 355 000 Kč: 

  • 2 300 000 Kč na Komunitní tým (sociální rehabilitace) 
  • 1 055 000 Kč na chráněné BYDLENÍ K-PAX