Padesát šest žen a mužů využilo pomoci terénního psychiatrického týmu

Autor: Věrka

Terénní psychiatrický tým tvoří lékař – psychiatr a zdravotní sestry. Jejich zapojením do služby Komunitní tým se rozšířily možnosti pomoci lidem s duševním onemocněním přímo u nich doma. „Díky tomu se významně snížilo riziko zhoršení zdravotního (psychického) stavu a případné hospitalizace u konkrétních lidí. Hospitalizace vždy řádově navýší zátěž systému veřejných financí oproti variantě ambulantní/terénní intervence,“ vysvětluje na úvod Tomáš Trajer, ředitel FOKUSu České Budějovice. 

Návštěvy zdravotníků u klientů doma umožnily jednodušší předání informací rodinným příslušníkům k možnostem podpory jejich blízkého. 

S finanční podporou ČSOB a dalších

„Proběhlo i několik přímých návštěv lékaře v psychiatrických nemocnicích (3x PN Dobřany, 1x PN Červený Dvůr) čímž byl významně podpořen proces propouštění klientů po dlouhodobých hospitalizacích a okamžité navazující péče v jejich domácím prostředí. Dále se podařila společná schůzka lékaře, klientky a pedagogů na jedné ze základních škol v Českých Budějovicích týkající se dcery podpořené klientky,“ říká Tomáš Trajer. 

Projekt Terénní psychiatrický tým běžel od června 2022 do května 2023 za finanční podpory Československé obchodní banky (100 tis. Kč). Dlouhodobě terénní psychiatrickou péči podporují i další dárci. Mezi nimi významnou měrou prof. Alan Bulava (od roku 2016 ročně 50 tis. Kč). Děkujeme všem. 

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami 

Od června 2022 do května 2023 se podařilo zajistit smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra. S dalšími pojišťovnami (opakovaně) vyjednáváme.

„Smlouvy s pojišťovnami znamenají finanční udržitelnost projektu Terénní psychiatrická péče. Aby se i nadále dostalo včasné pomoci lidem, kterým se akutně zhoršil psychický stav a potřebují odbornou péči v domácím prostředí,“ uzavírá Tomáš Trajer, ředitel FOKUSu České Budějovice. 

Podpořte činnost Terénního psychiatrického týmu i Vy!

„Prostě si představte, že k vám domů přijede psychiatr, sednete si spolu třeba ke kuchyňskému stolu a společně hledáte cesty, jak by vám mohlo být lépe. Žádné bílé pláště, žádná ordinace či nemocniční pokoj. Prostě u Vás doma, kde se cítíte v bezpečí. Teprve až Vám bude lépe, začnete zase Vy docházet k lékaři. Dobrý, co?“ doplňuje Věrka Michalicová, pracovnice FOKUSu České Budějovice. 

Podpořte činnost Terénního psychiatrického týmu i Vy! Číslo účtu je 573112309/0800, do poznámky napište „Dar psychiatrický tým“ a kontakt na sebe. Děkujeme!